Uit de gegevens van FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, blijkt dat er zich in de eerste maanden van dit jaar een aanzienlijke groei van het aantal inschrijvingen van nieuwe gemotoriseerde tweewielers heeft doorgezet. Het gaat in deze om zowel motorfietsen, als scooters. 2018 werd afgesloten met een groei van 11% en het eerste kwartaal van 2019 telde al een groei van 10% t.o.v. dezelfde periode in 2018. Indien ook de bromfietsen worden meegeteld , noteren we een stijging van de totale markt van gemotoriseerde tweewielers van maar liefst 23.8%.

FEBIAC noteerde in de eerste drie maanden van 2019 6.862 inschrijvingen van nieuwe motoren, scooters en trikes. Dat betekent een goede 620 méér dan in het eerste kwartaal van 2018. Deze groei is gedeeltelijk te verklaren door de lancering van nieuwe modellen, maar ook door de mobiliteitsproblematiek waarop de gemotoriseerde tweewieler een pasklaar antwoord kan bieden. Dankzij de smalle bouw van de voertuigen kunnen deze motoren en scooters gemakkelijk door het drukke stads- en fileverkeer. Deze voertuigen mogen zich immers verplaatsen tussen rijen auto’s zolang de snelheid van het autoverkeer onder de 50km/uur ligt en het onderlinge snelheidsverschil niet groter is dan 20km/uur.

Mobiliteitsoplossing

In de categorieën die zich lenen voor een druk woon-werkverkeer, zoals 125 cc scooters (waarmee je ook met een rijbewijs B mag rijden onder bepaalde voorwaarden), roadsters/basics en trailmotoren stijgen de inschrijvingen met respectievelijk 14.1%, 18.3% en 14.4%. Deze cijfers duiden erop dat de scooter en de motor hun status als mobiliteitsoplossing zeker waarmaken.

Als we kijken naar regionale verschillen, dan is de groei het sterkst in de dichtbevolkte gebieden. Brussel hoofdstad, Antwerpen, Vlaams- en Waals Brabant en Oost Vlaanderen zijn goed voor zo’n 55% van alle inschrijvingen.

Nieuwe modellen

Ook nieuwe modellen geven wel degelijk een ‘boost’ aan de markt. Zo kondigde BMW een nieuw model aan midden vorig jaar. Alle verschillende uitvoeringen van dit nieuwe model staan meteen aan de top van de ranglijst. Mede hierdoor staat BMW in pole position van de top 10 van meest ingeschreven merken (+20.4%).

BMW is echter niet het snelst groeiende merk van de top 10. Die eer is weggelegd voor Honda, dat het als nummer twee 33% beter doet dan vorig jaar. De marktleider van vorig jaar, Yamaha, moet tevreden zijn met een derde plaats.

Bromfiets houdt stand

Bij de bromfietsen zien we een bijna-verdubbeling van het aantal inschrijvingen. Van 3.676 in 2018 naar 5.408 dit jaar betekent dat een stijging met 47,1%. Deze stijging is vooral te danken aan de populaire speed pedelecs (deze horen bij de categorie B, met snelheden tot 45 km/uur), maar ook de klassieke bromfietsen (zowel categorie A tot 25km/uur, als categorie B tot 45km/uur) houden goed stand.

In categorie A blijven de klassieke merken SYM, KYMCO en Peugeot het goed doen. Bij de 45km/uur bromfietsen kennen SYM en Piaggio een sterke vooruitgang.

Bron: FEBIAC

Menu