FAQ Autoconnect WEBDIV

Toepassing

1. Wat doet deze toepassing?
2. Wat doet deze toepassing niet?
3. Welke voertuigen kunnen worden ingeschreven?
4. Welke voertuigen kunnen niet worden ingeschreven?
5. Welke kentekenplaten kunnen worden gevraagd?
6. Wanneer kunt u voertuigen inschrijven?
1. Wat doet deze toepassing?

Met deze toepassing kunt u, via het internet:

 • voertuigen inschrijven,
 • commerciële kentekenplaten en proefrittenplaten verlengen,
 • duplicaten van de voorste nummerplaat aanvragen.
2. Wat doet deze toepassing niet?

Deze toepassing sluit de volgende verrichtingen uit:

 • gegevens verbeteren met betrekking tot het voertuig, de houder, het adres, …,
 • een kentekenplaat overdragen tussen echtgenoten, wettelijke samenwonenden of van ouder naar kind,
 • aanvraag van een duplicaat van de achterste nummerplaat
 • een tweedehandsmotorvoertuig inschrijven,
 • een taxi met vergunning of een huurvoertuig met chauffeur inschrijven,
 • inschrijvingen waarbij de aanvraag één of meer bijlagen bevat.
3. Welke voertuigen kunnen worden ingeschreven?
 • Alle soorten voertuigen (auto’s, bestelwagens, motorfietsen, vrachtwagens, aanhangswagens enz.) kunnen via deze toepassing worden ingeschreven, behalve oldtimers.
 • Nieuwe voertuigen: alleen de officieel in België gekochte voertuigen worden aanvaard.
 • Tweedehandsvoertuigen: alleen de voordien in België ingeschreven voertuigen worden aanvaard.
4. Welke voertuigen kunnen niet worden ingeschreven?
 • De ingevoerde voertuigen: het douanevignet wordt handmatig opgesteld.
 • De voertuigen die een wijziging hebben ondergaan (andere aard, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz.):
  • Ofwel zijn er handmatig aangebrachte verbeteringen op het douanevignet of op het vignet van de technische keuring;
  • Ofwel wordt de wijziging opgemerkt bij vergelijking van de gegevens op het vignet van de technische keuring met de gegevens vermeld op het laatste kentekenbewijs.
 • Sommige voertuigen waarvan het chassisnummer uit minder dan 17 tekens is samengesteld (“klein chassis”).
 • De tweedehandsmotorfietsen.
 • De voertuigen waarvoor deze foutmelding verschijnt: “véhicule non immatriculable  / voertuig kan niet worden ingeschreven”.

In deze gevallen moet de volledige aanvraag op papier naar de DIV worden gezonden.

5. Welke kentekenplaten kunnen worden gevraagd?
 • De gewone Belgische kentekenplaten;
 • De verlenging van de commerciële kentekenplaten: van 1 oktober tot 31 december.
 • Geen transitplaten, CD, TX- platen (taxi, huurvoertuig met chauffeur), enz.;
 • Geen kentekenplaatduplicaat van de achterste nummerplaat
6. Wanneer kunt u voertuigen inschrijven?

U kunt dagelijks (behalve op zondag) van 7 u. tot 23 u. voertuigen inschrijven.

Gebruik van de toepassing

1. Hoe kan ik me registreren?
2. Wie kan deze toepassing gebruiken?
3. Hoeveel kost het gebruik van deze toepassing?
4. Hoe betaal ik voor het gebruik van deze toepassing?
1. Hoe kan ik me registreren?

U kunt gratis registreren zodat u van de toepassing gebruik kan maken.
Hiervoor klikt u bovenaan deze pagina op “klant worden”. U vult het automatisch gegenereerde registratieformulier in en klikt op ‘Document afdrukken’. Vervolgens klikt u nogmaals op de link om uw document af te drukken en uw licentieovereenkomst wordt automatisch geopend.

Dit document drukt u af, ondertekent u en stuurt u, in zijn geheel, naar ons terug.

Zodra wij uw document ontvangen, controleren we uw gegevens. Eenmaal uw gegevens compleet bevonden zijn, activeren wij uw account en krijgt u een e-mail met uw login en uw paswoord.

2. Wie kan deze toepassing gebruiken?

De toepassing is bedoeld voor verzekeringsmakelaars, leasingmaatschappijen en beheerders van grote vloten voertuigen.

3. Hoeveel kost het gebruik van deze toepassing?
# aanvragen/ maand prijs excl. BTW/ aanvraag
0 – 25 € 1,00
26 – 100 € 0,75
101 – 250 € 0,60
251 – 500 € 0,50
501 – 1000 € 0,40
+ 1001 € 0,25

Het verlengen van de geldigheidsduur van Z-platen of ZZ-platen kost €1 excl. BTW per geslaagde verlenging.

4. Hoe betaal ik voor het gebruik van deze toepassing?

Voor het gebruik van de toepassing, wordt u enkel gefactureerd indien u transacties verricht.

Bijvoorbeeld:
In de maand oktober schrijft u 10 voertuigen in via de applicatie. In de maand november wordt uw elektronische factuur opgemaakt.
U ontvangt automatisch een e-mail waarin staat dat uw factuur beschikbaar is. U kunt uw factuur raadplegen in de applicatie, onder het menu-item ‘Facturatie’. Hier krijgt u een overzicht, gerangschikt volgens maand, van al uw facturen. Er wordt ook duidelijk weergegeven of de factuur al dan niet betaald is.

Uw factuur voor de maand oktober bevat dus 10 transacties. Dit wordt vermenigvuldigd met de prijs per transactie, zoals in bovenstaande tabel wordt weergegeven. De BTW wordt toegevoegd alsook €3,75 administratieve kost.

U sluit een licentieovereenkomst af met Impact Group en dus wordt u ook gefactureerd door Impact Group (voor zowel de licentie als de transacties).

Inschrijven van voertuigen

1. Wat gaat aan de inschrijving via WebDIV vooraf?
4. Wat te doen met de papieren aanvraag?
3. Wat gebeurt er na de aanvraag?
2. Welke gegevens hebben we nodig?
1. Wat gaat aan de inschrijving via WebDIV vooraf?

Om een voertuig via WebDIV te kunnen inschrijven, heeft de gebruiker van de toepassing de door de aanvrager volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsaanvraag nodig.

De houder moet de witte of roze inschrijvingsaanvraag volledig invullen en tekenen. Een erkende maatschappij moet de burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig dekken. Deze maatschappij deelt een dossiernummer mee, nodig voor de registratie van de aanvraag via de WebDIV toepassing (zie “nodige inlichtingen”). Er wordt een vignet van de verzekeringsmaatschappij op het formulier geplakt, met de naam en de handtekening van de makelaar/verzekeraar.

4. Wat te doen met de papieren aanvraag?

De begunstigde maatschappij verbindt er zich toe na het invoeren van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag het originele aanvraagformulier zes maanden bij te houden. De begunstigde maatschappij verbindt er zich ook toe om dat formulier snel aan de DIV te bezorgen indien, en alleen in dit geval, zij daar specifiek om vraagt.

3. Wat gebeurt er na de aanvraag?

De makelaar of de verzekeraar drukt de bevestiging van de geslaagde inschrijving af en geeft dit aan zijn klant. In de loop van de volgende dagen zal de klant via de post zijn nieuwe kentekenbewijs van de DIV ontvangen, samen met een brief met overschrijvingsformulier. De klant betaalt de vergoeding.

2. Welke gegevens hebben we nodig?

Alle gegevens van het formulier:

 • De aanvrager:
  • natuurlijke persoon:
   • naam + voornaam + rijksregisternummer + woonplaats, of
   • naam + voornaam + geboortedatum + woonplaats
  • rechtspersoon met BTW- nummer: BTW- nummer (of ondernemingsnummer).
 • Het chassisnummer van het voertuig.
  Dit nummer staat in de rubrieken R3 en R4 van het vignet 705 op de inschrijvingsaanvraag, op het kentekenbewijs van het voertuig, op het keuringsbewijs en op het vorige kentekenbewijs.

Als het bericht “onbekend chassisnr.” verschijnt, terwijl het om een nieuw voertuig gaat, moet u nagaan of u het juiste nummer heeft ingevoerd.

Indien u het juiste nummer ingevoerd werd, neemt u best contact op met de verdeler.

 • Het BTW- nummer of ondernemingsnummer van de verkoper (nieuw voertuig).
 • Het kentekennummer van de vorige eigenaar en de datum van het laatste kentekenbewijs van het voertuig (tweedehandsvoertuig).
  Dit kentekennummer staat in de rubriek R17 op het vignet van de technische keuring, en de datum staat in de rubriek 18, of op het laatste kentekenbewijs zelf.
 • Het huidige kentekennummer (in optie).
 • De CBFA- code van de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig dekt. Deze code staat op de voorlopige groene kaart of in de verzekeringspolis. Vermeld ook het door de verzekeringsmaatschappij meegedeelde dossiernummer.

Verlengen van kentekenplaten

1. Wat gaat er aan de verlenging vooraf?
2. Welke gegevens hebben we nodig?
3. Wat gebeurt er na de aanvraag?
4. Wat te doen met de papieren aanvraag?
1. Wat gaat er aan de verlenging vooraf?

De houder van de te verlengen commerciële kentekenplaat haalt het nodige attest bij een BTW- kantoor. Het attest van de BTW wordt vanaf de volgende woensdag naar de DIV gezonden. Vanaf dan kan de makelaar of verzekeraar de aanvraag via WebDIV invoeren.

De houder moet de groene inschrijvingsaanvraag voor commerciële kentekenplaten volledig invullen (behalve vak S1, dat leeg blijft) en tekenen. Het papieren BTW- bewijs moet niet bij de aanvraag worden gevoegd.

Een verzekeringspolis van een erkende maatschappij moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van elk voertuig dat met deze kentekenplaat rijdt. Deze maatschappij deelt een dossiernummer mee dat nodig is voor de registratie via WebDIV voor de verlenging van de kentekenplaat. Er wordt een vignet van de verzekeringsmaatschappij op het formulier geplakt, met de naam en handtekening van de makelaar/verzekeraar.

2. Welke gegevens hebben we nodig?

Alle gegevens van het groene formulier “Aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat”, behalve de gegevens van vak S1 “Bijgevoegde attesten”; er is geen papieren attest nodig. Deze gegevens betreffen:

 • De aanvrager:
  Rechtspersoon met BTW- nummer: BTW- nummer (of ondernemingsnummer)
 • De huidige commerciële kentekenplaat.
 • De maximum toegestane cilinderinhoud en massa.
 • De CBFA- code van de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de voertuigen die met deze plaat zullen rijden. Deze code staat op de voorlopige groene kaart of in de verzekeringspolis. Vermeld ook het door de verzekeringsmaatschappij meegedeelde dossiernummer.
3. Wat gebeurt er na de aanvraag?

De makelaar of de verzekeraar drukt de bevestiging van de geslaagde inschrijving af en geeft dit aan zijn klant. In de loop van de volgende dagen zal de klant via de post zijn nieuwe kentekenbewijs van de DIV ontvangen, samen met een brief met overschrijvingsformulier. De klant betaalt de vergoeding

Voor de verlenging van de kentekenplaat via een overschrijving op het rekeningnummer van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, IBAN BE 86 6792 0060 1050, BIC PCHQBEBB, Vooruitgangstraat 56 in 1210 Brussel. Het document van de DIV vermeldt het bedrag van de vergoeding en de mededeling van de overschrijving. Wanneer de klant verscheidene commerciële kentekenplaten tegelijkertijd verlengt, gebruikt hij één overschrijving om de som van de vergoedingen te betalen. Binnen één maand na de hernieuwing van de kentekenplaat via WebDIV moet de klant zich in een keuringsstation aanbieden met het nieuwe kentekenbewijs en de kentekenplaat om een nieuwe sticker te krijgen.

4. Wat te doen met de papieren aanvraag?

De begunstigde maatschappij verbindt er zich toe na het invoeren van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag het originele aanvraagformulier zes maanden bij te houden. De begunstigde maatschappij verbindt er zich ook toe om dat formulier snel aan de DIV te bezorgen indien, en alleen in dit geval, zij daar specifiek om vraagt.

Aanvragen van duplicaten

1. Welke duplicaten kan ik aanvragen?
2.Hoe verloopt de aanvraag van een duplicaat?
1. Welke duplicaten kan ik aanvragen?

Via de applicatie kunt u een duplicaat van de voorste nummerplaat aanvragen of een nummerplaat voor een aanhangwagen of caravan. U kunt dus geen duplicaat aanvragen van de officiële (achterste) nummerplaat. Hiervoor dient u contact op te nemen met het D.I.V..

2.Hoe verloopt de aanvraag van een duplicaat?

U vult het plaatnummer voor het duplicaat in alsook de gegevens van de bestemmeling.
U kunt ervoor kiezen om de plaat bij u, op kantoor, te laten afleveren of bij uw klant. Indien de plaat bij uw klant afgeleverd moet worden, vult u zijn adresgegevens in.

De plaat wordt op de dag van bestelling gemaakt en verstuurd via de post. U of uw klant ontvangt binnen enkele dagen het duplicaat, gebruiksklaar met vier hoekgaatjes.

Menu