Veelgestelde vragen

Voor een nieuw voertuig volstaat het om het voertuig:

Een tweedehandsvoertuig zal daarna ook gekeurd moeten worden.

Nadien kan de eigenaar contact opnemen met de verzekeringsmakelaar om het voertuig in te schrijven (de nummerplaat aan te vragen) bij DIV via Autoconnect WEBDIV.

Voertuigen die nog niet werden ingeschreven/gepreregistreerd in België, zijn onbekend bij DIV. Door te preregistreren, wordt alle gekende technische informatie gekoppeld aan het chassisnummer. Vervolgens kunnen de gegevens van de eigenaar(s) hier ook aan gelinkt worden.

Ja. Je kan een voertuig niet inschrijven als het niet gekend is bij DIV.

Wanneer de verkoper het voertuig heeft ingevoerd, moet de verkoper alle formaliteiten in orde brengen. Wanneer de eigenaar zelf het voertuig heeft ingevoerd, zal hij zelf het E705-formulier moeten aanvragen. Iedere professional (handelaar, verzekeringsmakelaar, douaneagentschap, …) kan de preregistratie uitvoeren via Autoconnect VIPS.

Autoconnect VIPS kan op dit moment niet gebruikt worden door particulieren. Neem daarvoor contact met een professional (handelaar, verzekeringsmakelaar, douaneagentschap, …) die de preregistratie kan uitvoeren via Autoconnect VIPS.

Je kan de volgende voertuigcategorieën online preregistreren:

  • M (personenauto’s en autobussen)
  • N (vrachtwagens en trekkers)
  • O (aanhangwagens en opleggers)
  • L (bromfietsen, motorfietsen, elektrische fietsen en andere kleine voertuigen)

Alle andere voertuigen moeten door DIV gepreregistreerd en ingeschreven worden.

Enkel als het voertuig nog niet eerder in België werd ingeschreven of gepreregistreerd (dus wanneer het gaat om een ingevoerd tweedehands voertuig).

Wanneer het voertuig werd ingevoerd uit het buitenland moet er een E705 aangevraagd worden.

Je kan aan de nodige douaneformaliteiten voldoen via het officiële platform van de overheid: een E705- formulier aanvragen.

Professionele voertuigimporteurs kunnen een A+ licentie aanvragen. Hiermee kan je eveneens voertuigen dedouaneren via VIPS. Contacteer uw dichtstbijzijnde douanekantoor voor inhoudelijke vragen over douane en accijnzen of voor de aanvraag van een A+licentie. https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada

De B-licenties werden sinds 13 mei 2019 vervangen door het e-vignet (E705) en worden niet meer uitgereikt.

Met een tweedehands ingevoerd voertuig moet je NA de preregistratie naar de keuring. Met nieuwe voertuigen is dat niet nodig.

De nummerplaat zal pas worden geproduceerd nadat het voertuig werd ingeschreven (via Autoconnect WebDIV) door de verzekeringsmakelaar.